[กลอนคิดถึง] ร้อยรักผ่านบทกลอน

 
[กลอนคิดถึง] ร้อยรักผ่านบทกลอน

ร้อยเรียงเรื่องราว
ฝากไปกับดวงดาว….ให้เธอรับรู้
คิดถึงรู้ไหมแม้ห่างไกลเกินเฝ้าดู
ทุกลมหายใจที่มีอยู่….อยากให้รับรู้..เป็นของเธอ

ร้อยรักดวงใจ
ฝากฟากฟ้าไกล….ให้เธอเสมอ
แม้ห่างสุดสายตาไม่อาจพบหรือว่า..ได้เจอ
ยังคงคิดถึงเสมอและมีเพียงแต่เธอในใจ

ร้อยรักผ่านบทกลอน
ฝากถ้อยคำมาอ้อนวอนอย่าหวั่นไหว
ฟากฟ้ากั้นเราห่างระยะทางอาจเหมือนไกล
เพียงร้อยรักผ่านดวงใจ….ก็เหมือนใกล้ไม่ห่างกัน
Tag : กลอน กลอนรัก กลอนคิดถึง กลอนคิดถึง ร้อยรักผ่านบทกลอน
เมื่อ : 04 มี.ค. 55 14:32:59
ที่มา: http://www.klonthai.com/
โดย : kura