[กลอนฉันทลักษณ์] ธ. ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้

 
[กลอนฉันทลักษณ์] ธ. ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้

รณีใหญ่กว้าง………….แดนไทย
ทรงเสด็จท่องไป………ทั่วหล้า
เป็นปิ่นหฤทัย…………….ทั่วทุก คนนา
ดวงจิตไทยทั่วฟ้า……..ร่วมน้อม รวมใจ

ใจทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทยทุกผู้เผ่าพันธุ์……..กราบไหว้
ทุกถิ่นทวยเทพอัน…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้คนน้อมขอให้………….ปักป้อง จอมสยามฯ
Tag : เชิญอ่าน [กลอนฉันทลักษณ์] ธ. ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
เมื่อ : 02 ก.ย. 54 19:52:25
ที่มา: http://www.klonthai.com/
โดย : kura