[กลอนเเอบรัก] ฉันเป็นเพียงนาฬิกา ที่เดินไปเดินมาก็ที่เดิม

 
[กลอนเเอบรัก] ฉันเป็นเพียงนาฬิกา ที่เดินไปเดินมาก็ที่เดิม

ก็เพราะเธอคือคนที่ฉันรัก…..
แต่ว่าปากของฉันมันหนักหนา….
อยากจะบอกให้เธอรู้ตลอดมา….
แต่กลัวว่าเธอจะลาจากฉันไป….

ขอเป็นอยู่อย่างนี้จะดีกว่า….
รอเวลาที่เธอมองเห็นคุณค่า….
ตัวฉันคงเป็นเพียงนาฬิกา…..
ที่เดินไปเดินมาก็ที่เดิม….
Tag : เชิญอ่าน [กลอนเเอบรัก] ฉันเป็นเพียงนาฬิกา ที่เดินไปเดินมาก็ที่เดิม
เมื่อ : 10 ก.ค. 54 14:06:23
ที่มา: http://www.klonthai.com/
โดย : kura