ลมหายใจมีไว้ให้ความหวัง

 
ลมหายใจมีไว้ให้ความหวัง

ลมหายใจมีไว้ให้ความหวัง
สร้างพลังดวงจิตอย่าคิดถอย
อย่าอยู่อย่างชีวิตที่เลื่อนลอย
โหยละห้อยเสียกาลและเวลา
อุปสรรคเข้าเผชิญจงเดินสู้
ยอมรับรู้ด้วยใจที่อาจหาญ
ตรึงและตรองแก้ไขอย่านิ่งนาน
รีบประสานเข้มแข็งด้วยแรงใจ
Tag : [กลอนกำลังใจ] ลมหายใจ มีไว้ให้ความหวัง
เมื่อ : 14 ม.ค. 54 17:42:50
ที่มา: http://www.klonthai.com
โดย : kura