ส.ค.ส.2552 ธรรมะสวัสดีขึ้นปีใหม่

 
ส.ค.ส.2552 ธรรมะสวัสดีขึ้นปีใหม่

ส.ค.ส.2552
ธรรมะสวัสดี ขึ้นปีใหม่

สวัสดี ปีใหม่ ใจผ่องแผ้ว
ให้คลาดแคล้ว โรคภัย มลายสูญ
ทวีทรัพย์ นับวิชา พาเพิ่มพูน
ทวีคูณ ความดี ชื่นชีวัน


มีพระธรรม นำจิต พิชิตโชค
อยู่ในโลก คนดี ชีวีมั่น
คงคุณค่า อารยทรัพย์ นับอนันต์
สบสุขสันต์ ทุกวันวาร เบิกบานเทอญ.


@ ขอให้สุขสดชื่น..เทศกาลขึ้นปีใหม่
และเจริญในธรรมโดยทั่วกันทุกรูป ทุกท่าน ทุกคน
เมื่อ : 1 ม.ค. 52 19:13:32
ที่มา: www.teenee.com
โดย : kura