กลอนเพื่อน ส วั ส ดี เ พื่ อ น เ ก่า

 
กลอนเพื่อน ส วั ส ดี เ พื่ อ น เ ก่า

กลอนเพื่อน ส วั ส ดี เ พื่ อ น เ ก่า

..........ส วั ส ดี เ พื่ อ น เ ก่า........

........ยั ง จำ ฉา น ด้า ย ไ ห ม.......

........ค น ที่ ตั ว ห่า ง ไ ก ล.......

........แ ต่ จา ย ยั ง ติ ด กา น.......

 
Tag : กลอน กลอนเพื่อน ส วั ส ดี เ พื่ อ น เ ก่า
เมื่อ : 25 ก.ย. 55 15:38:58
ที่มา: http://poem.mthai.com/view/
โดย : kura