กลอนคิดถึง ภาษามีนญา คิดถึงคนไกล

 
กลอนคิดถึง ภาษามีนญา คิดถึงคนไกล

กลอนคิดถึง ภาษามีนญา คิดถึงคนไกล

ฝากถึงไป ไกลตรงฟาก อยากจะเห็น
ไม่อาจเป็น เช่นที่ผ่าน ว่าห่างหาย
เหลือแค่ควัน ลอยไกล เงาข้างกาย
ฝากถึงชาย ผู้ห่าง ตรงทางเดิน

คิดถึงเกิน จะกล่าวล้ำ นำเสนอ
อยากจะเจอ เธอตรงหน้า คงไม่ไหว
เหลือแค่รอย ภาพที่ฉาบ ตราบสิ้นใจ
คงฝากได้ แค่ลอยไกล ไปกับลม

ได้แค่ข่ม ชมแค่ภาพ รอยแห่งฝัน
เหลือแค่วัน ลบหาย  กลายขืนขม
ฝากรอยใจ ลอยไป ให้สายลม
พัดให้ชม ถึงอีกฟาก คิดถึงเธอ
Tag : กลอน กลอนคิดถึง ภาษามีนญา คิดถึงคนไกล
เมื่อ : 10 ก.ย. 55 18:16:16
ที่มา: http://poem.mthai.com/view/
โดย : kura