กลอนหวานๆ ยอดดวงใจ.....ของฉัน

 
กลอนหวานๆ ยอดดวงใจ.....ของฉัน

ลอนหวานๆ ยอดดวงใจ.....ของฉัน

ตั้งแต่เราเริ่มรักสมัครจิต               ฉันครวญคิดผูกใจเสน่หา

เฝ้าคนึงถึงเธอทุกเวลา                   ใจใฝ่หากังวลจนวุ่นวาย

แม้นยามกินยามนอนบ่ห่อนพัก          ใจกลับรักเพิ่มทวีบ่มีหน่าย

ทุกเวลานาทีบ่มีคลาย                    โลกสลายแตกยับยังรักเธอ

ยามเธอแย้มโอษฐ์ยิ้มอิ่มดวงแก้ม   ดังแรกแย้มมาลีสีสดใส

งามแววตาสวยซึ้งถึงทรวงใน            เสน่ห์ยวลรัดใจให้รำพึง

งามน้ำถ้อยจำนรรย์สรรรวยรื่น            ยินแล้วชื่นเย็นทรวงดวงยิหวา

แม่ช่างสรรถ้อยคำจำนรรจา              เทพธิดาเทวีของพี่เอย

พี่ปักใจในน้องนุชนาฎ                 เยาวนาฎรับดวงใจพี่ไว้หนา

ขอพบรักรักเจ้าไม่คลาดคลา             แม้นชีวาสิ้นลับดับดวงมาลย์

ขอพบกันสวรรค์ชั้นไหนไหน             จะอยู่ไกลสุดหล้ามหาสถาน

จะสร้างบุญกุศลไว้เป็นสะพาน           เชื่อมรักหวานของเราให้เนาว์เอย

 
Tag : กลอน กลอนหวานๆ ยอดดวงใจ.....ของฉัน
เมื่อ : 09 ก.ย. 55 19:54:16
ที่มา: http://poem.mthai.com/view/
โดย : kura