กลอนให้กำลังใจ ชีวิตไม่แน่นอน

 
กลอนให้กำลังใจ ชีวิตไม่แน่นอน

กลอนให้กำลังใจ ชีวิตไม่แน่นอน

 

กินเพื่ออยู่  สู้เพื่อศักดิ์  รักเพื่อเกลียด

ยอเพื่อเหยียด  หิวเพื่ออิ่ม  ยิ้มเพื่อหยัน

ดื่มเพื่อเมา  เหล้าเพื่อโลก  โศกไยกัน

ชีวิตมัน  ผันแปร  ไม่แน่นอน

 
Tag : กลอน กลอนให้กำลังใจ ชีวิตไม่แน่นอน
เมื่อ : 07 ก.ย. 55 22:38:18
ที่มา: http://poem.mthai.com/view/
โดย : kura