กลอนปีใหม่ ปีใหม่เข้า มาแล้ว

 
กลอนปีใหม่ ปีใหม่เข้า  มาแล้ว

กลอนปีใหม่ ปีใหม่เข้า  มาแล้ว

 ปีใหม่เข้า  มาแล้ว  น้องแก้วจ๋า  
มาเฮฮา  กันเถิด  เกิดสนุก   
ขอให้ท่าน  ไร้โรค  และปลดทุกข์    
ให้มีสุข  ทุกข์ภัย  อย่าได้มี   

 
Tag : กลอน กลอนปีใหม่ ปีใหม่เข้ามาแล้ว
เมื่อ : 03 ก.ย. 55 19:04:17
ที่มา: http://blog.eduzones.com
โดย : kura