กลอนรัก แค่เทอ...นิรันดร์

 
กลอนรัก แค่เทอ...นิรันดร์

กลอนรัก แค่เทอ...นิรันดร์

เพราะตั้งใจจะรักให้นานที่สุด

เพราะจะหยุดหยุดที่เทอเทอรู้ไหม

เพื่อให้เทอเป็นสุดท้ายสุดหัวใจฃ

อยากอยู่ใกล้จนจะตายไปจากกัน

คิดถึงคำพูดคำหนึ่งพึงบอกว่า

รักครั้งแรกนั้นหนาไร้ความหมาย

รักที่จะอยู่คู่กันจนวันตาย

รักสุดท้ายต่างห่างเล่าที่เฝ้าฝัน

ฉันเชื่อมั่นมาอย่างนั้นมั่นเสมอ

พอพบเจอรู้ว่าใช่ไม่เปลี่ยนผัน

เป็นคนรักอยากครองชู้เป็นคู่กัน

ตราบนิรันดร์หมื่นทิวาพันราตรี

 
Tag : กลอน กลอนรัก แค่เทอ...นิรันดร์
เมื่อ : 14 ส.ค. 55 19:52:46
ที่มา: http://poem.mthai.com/view/
โดย : kura